Behandlingar

Fri barn-och ungdomstandvård tom 23 år. Lista dej här

Tandhygienstbehandling: vår tandhygienist har en central roll i vårt arbete med att hålla våra patienter friska och få de sjuka friska.

Tandvårdsrädsla: vi arbetar gärna med patienter med tandvårdsrädsla.

Allmäntandvård: vi utför all slags tandvård inom odontologins område och vid särskilda behov remitterar till specialister.

Specialisttandvård: vi har nära samarbete med specialister inom tandvårdens alla områden, såväl på Tandvårdshögskolan i Malmö som landstingets specialister i Malmö och Lund.