DENTOTAL har öppet för Dig.

Vår ambition är att erbjuda tandvård av hög kvalitet som syftar till en långsiktig och god tandhälsa.

Vi tar emot nya patienter 

VI HAR TVÅ GRATIS PARKERINGSPLATSER VÄSTER OM BYGGNADEN. NR 195 OCH 196

Välkommen till DENTOTAL i Trelleborg!